Juridisch adviseur Sociaal Domein

Locatie
Alphen aan den Rijn
Startdatum
24/08/2020
Einddatum
31/12/2020
Uren
36
Klant
Gemeente Alphen aan den Rijn
Aanvraagnummer
SRQ142562
Deel deze aanvraag:

Tijdelijke vacature/inhuuropdracht Juridisch Adviseur Sociaal Domein
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ingangsdatum van de geplande subsidie uitvragen en aanbestedingen Sociaal domein 2021 in verband met het Corona virus uitgesteld tot 1 juli 2021. Met huidige partijen worden de huidige afspraken tot dat moment verlengd.
Voor de Alphense subsidie-uitvragen Preventie, Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid (VVE) is dit 1 juli 2021. De partij die de
uitvoering van de Wet Inburgering gaat uitvoeren gaat per 1 juli 2021 aan de slag. Met instellingen voor de opdrachten Ondersteuning met Wonen en Hulpmiddelen worden per 1 januari 2022 contracten gesloten. Al eerder werd besloten gebruik te maken van de ruimte in de contracten Huishoudelijke Hulp om deze met een jaar te verlengen, dat is tot eind 2021. Deze nieuwe ingangsdata zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het Coronavirus en wat dit betekent voor de partijen.
Huishoudelijke hulp, een scoot mobiel, opvoedondersteuning, aandacht voor gezonde leefstijl en kunnen sporten, dit zijn allemaal dingen die vallen onder het sociaal domein. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft contracten met diverse organisaties om deze diensten te leveren. Bijvoorbeeld Tom in de Buurt, Participe, Boost, Alphen Beweegt en diverse aanbieders huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben, dat ook krijgen. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een aantal capaciteitsknelpunten bij de opgave Sociaal Domein 2021/2022 en inherent hieraan voor Cultuur.

Opdracht
Voor de oplossing van deze capaciteitsknelpunten is behoefte aan extra capaciteit van ca. 1 fte voor juridisch advies voor de periode juli 2020 tot en met december 2020. Na deze periode is behoefte aan 0,5 fte tot en met juli 2021. Je levert samen met collega’s JZI-Inwoners, adviesteam Sociaal een bijdrage aan de volgende taken:
− juridisch advies overbruggingscontracten en -subsidies (incl. cultuur)
− juridisch advies leidraden aanbestedingen met het accent op samenhang/integraliteit/toegang/wettelijk kader Wmo/verordening sociaal domein,
− meeschrijven aan conceptovereenkomsten aanbestedingen,
− juridische vragen beantwoorden Nota van Inlichtingen,
− juridisch advies gunnings-/afwijzingsbrieven,
− juridische advisering subsidieregeling preventie,
− meeschrijven aan subsidie uitvraag,
− beantwoording juridische vragen subsidie uitvraag,
− toetsen subsidie aanvragen en opstellen subsidieverleningen en afwijzingen.

Specifiek voor Cultuur lever je, waar nodig, een bijdrage aan de contractering van de cultuurbundel en subsidiering van culturele instellingen. Het gaat hierbij om de volgende taken:
− aanpak kleine cultuur subsidie partijen, evt. wijziging Algemene Subsidie verordening
− komen tot 3 Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB’s) met de grote cultuurpartijen voor de basisfuncties
− komen tot een subsidieregeling voor de kleine cultuursubsidies en neventaken die de grote subsidiepartijen nu uitvoeren

Samenvattend: 1 fte vanaf juli tot en met december 2020 (6 maanden) en 0,5 fte januari 2021 tot en met juli 2021, ook 6 maanden.

Wie zijn wij?
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. De functie van Juridisch Adviseur sociaal domein valt binnen het team Juridische Zaken & Inkoop – Inwoners. Binnen dit team ligt het accent op rechtsbescherming, privacy, integriteit, juridische (inkoop)adviestrajecten voor het sociaal domein, algemene (interne) regelgeving, (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden etc. Dat doen we met ca. 20 collega’s. Voor het thema sociaal domein is binnen JZI-Inwoners een specifiek adviesteam JZISociaal georganiseerd. De gevraagde werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de opgave Sociaal
Domein 2021/2022, de opgavemanager is opdrachtgever. Naast de samenwerking binnen het adviesteam Sociaal, JZI-Inwoners, is afstemming en samenwerking met het opgaveteam Sociaal Domein 2021-2022 vanzelfsprekend.

Wie ben je?
Je bent flexibel en je kunt de omgeving overtuigen met je voorstellen, invloed uitoefenen (gezag) en je bent een collega met humor. Contact met collega’s en samen komen tot een werkbare oplossing geven jou energie. Je houdt overzicht en durft mensen aan te spreken.
Eigenschappen die jij bezit zijn: resultaat- en klantgericht, je bent pro-actief, accuraat en kan goed zelfstandig werken in een veranderende werkomgeving. Je weet de juridische discipline ook in een veranderende samenleving goed op de kaart te zetten.
Je voelt je verantwoordelijk voor je werk, het (project)team en de organisatie. Je werkt graag en gemakkelijk samen met je collega’s. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en bent daarbij een stevige (bestuurlijke) gesprekspartner op de verschillende niveaus binnen de gemeentelijke organisatie. 
Je beschikt over een afgeronde relevante juridische opleiding op WO-niveau en hebt 5 jaar relevante werkervaring waar projectmatig werken onderdeel van uitmaakt.
Vanuit die achtergrond ben je nieuwsgierig naar relevante actualiteiten rondom juridische thema’s en ben je op de hoogte van actuele wet- en regelgevingen.
Je beschikt over voldoende bestuurlijke en organisatie-sensitiviteit en hebt een kritische blik. Je bent zichtbaar en benaderbaar, je adviezen zijn aantoonbaar.
 

Inhuurdesk Gemeente Alphen aan den Rijn

Inschrijven
Alphen aan den Rijn
36
24/08/2020
09/07/2020
31/12/2020
Gemeente Alphen aan den Rijn
SRQ142562
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Alphen aan den Rijn
24/08/2020
31/12/2020
36

Tijdelijke vacature/inhuuropdracht Juridisch Adviseur Sociaal Domein
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ingangsdatum van de geplande subsidie uitvragen en aanbestedingen Sociaal domein 2021 in verband met het Corona virus uitgesteld tot 1 juli 2021. Met huidige partijen worden de huidige afspraken tot dat moment verlengd.
Voor de Alphense subsidie-uitvragen Preventie, Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid (VVE) is dit 1 juli 2021. De partij die de
uitvoering van de Wet Inburgering gaat uitvoeren gaat per 1 juli 2021 aan de slag. Met instellingen voor de opdrachten Ondersteuning met Wonen en Hulpmiddelen worden per 1 januari 2022 contracten gesloten. Al eerder werd besloten gebruik te maken van de ruimte in de contracten Huishoudelijke Hulp om deze met een jaar te verlengen, dat is tot eind 2021. Deze nieuwe ingangsdata zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het Coronavirus en wat dit betekent voor de partijen.
Huishoudelijke hulp, een scoot mobiel, opvoedondersteuning, aandacht voor gezonde leefstijl en kunnen sporten, dit zijn allemaal dingen die vallen onder het sociaal domein. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft contracten met diverse organisaties om deze diensten te leveren. Bijvoorbeeld Tom in de Buurt, Participe, Boost, Alphen Beweegt en diverse aanbieders huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben, dat ook krijgen. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een aantal capaciteitsknelpunten bij de opgave Sociaal Domein 2021/2022 en inherent hieraan voor Cultuur.

Opdracht
Voor de oplossing van deze capaciteitsknelpunten is behoefte aan extra capaciteit van ca. 1 fte voor juridisch advies voor de periode juli 2020 tot en met december 2020. Na deze periode is behoefte aan 0,5 fte tot en met juli 2021. Je levert samen met collega’s JZI-Inwoners, adviesteam Sociaal een bijdrage aan de volgende taken:
− juridisch advies overbruggingscontracten en -subsidies (incl. cultuur)
− juridisch advies leidraden aanbestedingen met het accent op samenhang/integraliteit/toegang/wettelijk kader Wmo/verordening sociaal domein,
− meeschrijven aan conceptovereenkomsten aanbestedingen,
− juridische vragen beantwoorden Nota van Inlichtingen,
− juridisch advies gunnings-/afwijzingsbrieven,
− juridische advisering subsidieregeling preventie,
− meeschrijven aan subsidie uitvraag,
− beantwoording juridische vragen subsidie uitvraag,
− toetsen subsidie aanvragen en opstellen subsidieverleningen en afwijzingen.

Specifiek voor Cultuur lever je, waar nodig, een bijdrage aan de contractering van de cultuurbundel en subsidiering van culturele instellingen. Het gaat hierbij om de volgende taken:
− aanpak kleine cultuur subsidie partijen, evt. wijziging Algemene Subsidie verordening
− komen tot 3 Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB’s) met de grote cultuurpartijen voor de basisfuncties
− komen tot een subsidieregeling voor de kleine cultuursubsidies en neventaken die de grote subsidiepartijen nu uitvoeren

Samenvattend: 1 fte vanaf juli tot en met december 2020 (6 maanden) en 0,5 fte januari 2021 tot en met juli 2021, ook 6 maanden.

Wie zijn wij?
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. De functie van Juridisch Adviseur sociaal domein valt binnen het team Juridische Zaken & Inkoop – Inwoners. Binnen dit team ligt het accent op rechtsbescherming, privacy, integriteit, juridische (inkoop)adviestrajecten voor het sociaal domein, algemene (interne) regelgeving, (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden etc. Dat doen we met ca. 20 collega’s. Voor het thema sociaal domein is binnen JZI-Inwoners een specifiek adviesteam JZISociaal georganiseerd. De gevraagde werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de opgave Sociaal
Domein 2021/2022, de opgavemanager is opdrachtgever. Naast de samenwerking binnen het adviesteam Sociaal, JZI-Inwoners, is afstemming en samenwerking met het opgaveteam Sociaal Domein 2021-2022 vanzelfsprekend.

Wie ben je?
Je bent flexibel en je kunt de omgeving overtuigen met je voorstellen, invloed uitoefenen (gezag) en je bent een collega met humor. Contact met collega’s en samen komen tot een werkbare oplossing geven jou energie. Je houdt overzicht en durft mensen aan te spreken.
Eigenschappen die jij bezit zijn: resultaat- en klantgericht, je bent pro-actief, accuraat en kan goed zelfstandig werken in een veranderende werkomgeving. Je weet de juridische discipline ook in een veranderende samenleving goed op de kaart te zetten.
Je voelt je verantwoordelijk voor je werk, het (project)team en de organisatie. Je werkt graag en gemakkelijk samen met je collega’s. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en bent daarbij een stevige (bestuurlijke) gesprekspartner op de verschillende niveaus binnen de gemeentelijke organisatie. 
Je beschikt over een afgeronde relevante juridische opleiding op WO-niveau en hebt 5 jaar relevante werkervaring waar projectmatig werken onderdeel van uitmaakt.
Vanuit die achtergrond ben je nieuwsgierig naar relevante actualiteiten rondom juridische thema’s en ben je op de hoogte van actuele wet- en regelgevingen.
Je beschikt over voldoende bestuurlijke en organisatie-sensitiviteit en hebt een kritische blik. Je bent zichtbaar en benaderbaar, je adviezen zijn aantoonbaar.
 

Inloggen